ВЕРХОВНИЙ СУД
найвищий суд загальної юрисдикції,
який забезпечує сталість та єдність судової практики
ФУНКЦІЇ
1) здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у визначених законом випадках — як суд першої або апеляційної інстанції;
2) забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій;
3) здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики;
4) надає висновки щодо проєктів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань роботи системи судоустрою;
5) надає висновок про наявність чи відсутність ознак державної зради або іншого злочину у діях Президента України, а в разі неспроможності виконання главою держави своїх повноважень за станом здоров'я вносить відповідне подання за зверненням Верховної Ради України;
6) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів, а також за офіційним тлумаченням Конституції України.
ПОЗНАЧЕННЯ
Недоброчесність
Інформація, яка свідчить про порушення критеріїв доброчесності та професійної етики та стала підставою висновку Громадської ради доброчесності.
Ознаки недоброчесності
Інформація, яка має ознаки порушень згідно з Індикаторами визначення невідповідності суддів/кандидатів на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених Громадською радою доброчесності.
Сумніви у доброчесності
Інформація, яка свідчить про обґрунтовані сумніви щодо порушення критеріїв доброчесності та професійної етики, однак балу недостатньою як самостійна підстава для висновку по невідповідність.
Сумніви у доброчесності
Інформація, яка може свідчити про порушення Індикаторів визначення невідповідності суддів/кандидатів на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики.
Позитивна інформація
Інформація, яку Громадська рада доброчесності надала як таку, що характеризувала кандидата/ку з позитивної точки зору.
Інша інформація
Інформація, яка не свідчить про порушення чи сумніви, однак важлива для характеристики судді.
Інформація Громадської ради доброчесності:
Інформація Фундації DEJURE:
СКЛАД
Велика Палата
РОГАЧ
Негативна інформація
не виявлена
ПРОРОК
Негативна інформація
не виявлена
ПІЛЬКОВ
ЗОЛОТНІКОВ
ГУДИМА
ГРИЦІВ
Негативна інформація
не виявлена
ДАНІШЕВСЬКА
БРИТАНЧУК
ВЛАСОВ
ГРИГОР'ЄВА
ЄЛЕНІНА
КАТЕРИНЧУК
КРЕТ
ЛОБОЙКО
ТКАЧ
ШТЕЛИК
КНЯЗЄВ
СІМОНЕНКО
Негативна інформація
не виявлена
СИТНІК
Негативна інформація
не виявлена
АНЦУПОВА
ПРОКОПЕНКО
Касаційний адміністративний
суд
Касаційний кримінальний
суд
Касаційний цивільний
суд
Касаційний господарський
суд
Негативна інформація
не виявлена
БЕВЗЕНКО
БЕРНАЗЮК
СМОКОВИЧ
Негативна інформація
не виявлена
БИВШЕВА
БІЛАК
ВАСИЛЬЄВА
БУЧИК
БІЛОУС
ГІМОН
ГОНЧАРОВА
ГУБСЬКА
ГУСАК
Негативна інформація
не виявлена
ЄРЕСЬКО
Негативна інформація
не виявлена
ЄЗЕРОВ
ДАШУТІН
ДАНИЛЕВИЧ
ЖЕЛЄЗНИЙ
ЖЕЛТОБРЮХ
ЖУК
ЗАГОРОДНЮК
Негативна інформація
не виявлена
КРАВЧУК
КОВАЛЕНКО
Негативна інформація
не виявлена
КАШПУР
КАЛАШНІКОВА
МАРТИНЮК
МАЦЕДОНСЬКА
Негативна інформація
не виявлена
МЕЛЬНИК-ТОМЕНКО
МОРОЗ
РИБАЧУК
РАДИШЕВСЬКА
ПАСІЧНИК
ОЛЕНДЕР
Негативна інформація
не виявлена
СОКОЛОВ
СТАРОДУБ
СТЕЦЕНКО
СТРЕЛЕЦЬ
Негативна інформація
не виявлена
ШЕВЦОВА
ШАРАПА
Негативна інформація
не виявлена
ЧИРКІН
Негативна інформація
не виявлена
ХОХУЛЯК
ШИШОВ
ЮРЧЕНКО
Негативна інформація
не виявлена
ЯКОВЕНКО
ТАЦІЙ
Негативна інформація
не виявлена
УСЕНКО
УХАНЕНКО
БЛАЖІВСЬКА
ХАНОВА
Негативна інформація
не виявлена
Негативна інформація
не виявлена
ШЕВЧЕНКО
ЩЕПОТКІНА
НАСТАВНИЙ
КРАВЧЕНКО
БІЛИК
Негативна інформація
не виявлена
АНІСІМОВ
Негативна інформація
не виявлена
БУЛЕЙКО
БОРОДІЙ
детальніше
АНТОНЮК
Негативна інформація
не виявлена
БУЩЕНКО
ГОЛУБИЦЬКИЙ
ВУС
ЛАГНЮК
ЛУГАНСЬКИЙ
Негативна інформація
не виявлена
МАЗУР
МАКАРОВЕЦЬ
МАРИНИЧ
МАРЧУК Н.
МАРЧУК О.
МАТІЄК
ОГУРЕЦЬКИЙ
ОСТАПУК
СЛИНЬКО
Негативна інформація
не виявлена
СТЕФАНІВ
СТОРОЖЕНКО
Негативна інформація
не виявлена
ФОМІН
ЧИСТИК
Негативна інформація
не виявлена
ЯКОВЛЄВА
Негативна інформація
не виявлена
ІВАНЕНКО
ЄРЕМЕЙЧУК
ЄМЕЦЬ
Негативна інформація
не виявлена
КИШАКЕВИЧ